Co pro vás děláme

Co pro vás děláme...

Tréninky a komplexní rozvojové programy

Jednodenní trénink, nebo roční program? Oboje má opodstatnění a oboje vám připravíme na míru.

Jednorázové tréninky, katalogové kurzy, workshopy, skupinová koučování, facilitace, stejně jako odborné kurzy – i tyto zdánlivě opakovatelné aktivity vytváříme pokaždé nově s ohledem na jedinečnost vašeho zadání. Naše vzdělávací a rozvojová témata pokrývají veškeré obory podnikání stejně jako různé stupně pokročilosti účastníků.

Komplexní rozvojové programy pro vyšší a střední management – nejvyšší pozice stejně jako mistry ve výrobě – nebo leadership spurt programy stavíme na sehraném lektorském týmu, který umí pracovat paralelně nebo v tandemu a má praktické manažerské zkušenosti z oblasti podnikání zadavatele. Praktické úkoly, na nichž účastníci programu pracují, jsou konkrétně zacílené, měřitelné, ale také odborně oponované. Vytváříme lektorské dvojice z vašeho interního a našeho externího mentora či trenéra přinášejícího pohled zvenčí, což přináší výjimečné výsledky. Motivačním prvkem jsou inspirující setkání s výjimečně úspěšnými osobnostmi, které mají k tématu programu co říci.

Provedeme vás změnovými projekty

Dělat věci stejně a očekávat jiné výsledky?

V osobní rovině naučíme každého udělat krok z komfortní zóny a posléze si navyknout udělat každý den jednu věc, které se obává. Pomáháme lídrům ve zvyšování důvěry ve vlastní schopnosti (umění empowermentu), využití úspěchu k dalšímu rozvoji, učíme technikám pro získání nadhledu i představivosti.

Ze strategického pohledu vás připravíme na restrukturalizaci firmy a její proměny. Vaše lidi vybavíme dovednostmi a postoji, které i v náročných situacích zajistí zvyšování obchodních výsledků a výkonnosti. Nejde přitom jen o zásadní změny typu nového vlastníka či reorganizace. Myslíme si, že každý projekt je změna. Může to být například přenastavení zavedeného procesu fungování velkého technologického celku, komunikace ambiciózních cílů nového byznys plánu, změny přístupu k zákaznickému servisu nebo zeštíhlení reportingu v rámci maticové struktury.

Jdeme cestou originality, ne recyklace

Co se dnes cení? Originalita a netradiční přístup.

Kreativitě se nejvíce daří tam, kde je chaos, ignorování zažitých pravidel, zábava, riskování... To, co má člověk spojeno se start-upy, si často neumí představit ve své firmě, na svém pracovišti. Právě „start-up feeling“ může být přitom hnacím motorem změn a cesty vpřed. Jak se tedy zbavit uniformity a najít sílu pokračovat v tom, co dělám sice dobře, ale už dlouho?

Díky postavení společnosti Economia vás můžeme inspirovat osobnostmi ze světa médií, byznysu, institucí, vědy, kultury i společenského života, které to dokázaly - a to nejen z České republiky, ale i zahraničí. Do rozvojových programů zahrnujeme nejnovější podněty a trendy, reflektujeme společenské i politické změny. A zázemí mediálního domu nám dává výjimečné postavení v oblastech, jako je média trénink, selfbranding, sebeprezentace, kreativní psaní, multichannel marketing nebo PR.

... a jak?

Přednášky a prezentace uspávající všechny přítomné spolehlivěji než nejlepší ukolébavky od nás nečekejte. Vsázíme na řešení konkrétních situací a zapojení všech zúčastněných. Pokud bychom to měli vyjádřit v procentech, pak je to nejčastěji 70 % učení nácvikem, 20 % řízená diskuse a 10 % teorie. Teoretická východiska sice naši lektoři vysvětlí vždy, pokud to vyžaduje situace, ale nikdy nezažijete frontální přístup lektora “one man show“.

Účastníci tréninků řeší případové studie a modelové situace, absolvují cvičení zaměřená na zvládnutí různých rolí, pracují se sebepoznávacími testy. Podle našich zkušeností také oceňují (přes původní odpor) videotrénink a sofistikovanou zpětnou vazbu s rozborem ukázek.

Náplní workshopů je také definice best practices, tedy toho nejpodstatnějšího pro okamžité zavedení do praxe.

Při řešení konkrétních problematických zadání používáme koučovací přístup – tím se stáváme supervizory a podporujeme nalezení řešení samotnou skupinou. Tyto skupinové koučinky jsou klíčové především v rámci změnových projektů.
Velmi efektivní je také zážitková forma učení, tedy učení prožitkem. Zde lektor intenzivně pracuje formou zpětné vazby či různými způsoby reflexe.

Při vedení odborných kurzů je poměr teorie výrazně vyšší než v předešlých příkladech, je to však vyváženo okamžitým provázáním s konkrétním přínosem pro praxi konkrétního účastníka.

Naši lektoři jsou velmi často zkušení nebo certifikovaní kouči, kteří se mohou věnovat jednotlivcům formou individuálního koučinku. Ten se nastaví při úvodním setkání a pak průběžně vyhodnocujeme jeho naplnění.

U všech vzdělávacích a rozvojových programů se ptáme: Jak poznáme, že splnily očekávání? Co se má po jejich skončení změnit? Naše aktivity nastavujeme tak, aby jejich přínos byl měřitelný. Na posouzení kvality a hodnoty výsledku stejně jako na podporu zapojení a angažovanosti účastníků máme nástroje, se kterými umíme tyto efekty posoudit.

Pojďme společně najít řešení,
abyste to dokázali

Economia, a.s.
Pernerova 47, 186 00, Praha 8
T: +420 606 093 850
E: training@economia.cz

Spojujeme svět eventů a médií