Diagnostika

Diagnostika

AC/DC

Metoda spočívající v porovnání více uchazečů v různých modelových situacích více hodnotiteli. Lze dle možnosti doplnit škálou psychologických testů (zvládání zátěže, multifaktorový pracovní profil, numerický test, test na abstraktní myšlení atd.). I když je nejvíce známá pro výběr nových zaměstnanců, s velkým úspěchem ji využíváme pro výběr v rámci talentových či jiných rozvojových programů v rámci firmy.

 

Psychodiagnostické testování

(Např. MBTI, Hoganův osobnostní dotazník, barevná typologie, situační leadership…)

Využíváme ho při trénincích, manažerských akademiích, pro osobní rozvoj a sebeuvědomění. Pro všechna nabízená testování máme certifikované odborníky s mnohaletou praxí.

 

360° zpětná vazba

Tento velmi oblíbený model lze využít nejen na zjištění nálady a kritických míst v celé firmě, ale zároveň s ním pracovat jako s měřitelným faktorem při dlouhodobých rozvojových procesech.

 

Personální audit

Naši konzultanti zpracují na základě vlastních manažerských zkušeností a prověřených metod nezávislý pohled na vaše personální procesy. Následně pomáhají s implementací navržených opatření.

Pojďme společně najít řešení,
abyste to dokázali

Economia, a.s.
Pernerova 47, 186 00, Praha 8
T: +420 606 093 850
E: training@economia.cz

Spojujeme svět eventů a médií