Hard skills

Hard skills

PC

Připravíme praktické tréninky pro zaměstnance od základů až po velmi pokročilé techniky a postupy především v kancelářských programech – tak, aby sloužily k užitku zaměstnanci i celé firmě.

 

Právo

Právní problematiku vzděláváme od A do Z. Připravíme firmu na jednání u soudu, formou kombinace právní argumentace a prezentačních dovedností.

 

Finance

Nefinanční pozice ve firmě zásadně ovlivňují finance celé firmy – proto se vyplatí věnovat se rozvoji podnikatelského a finančního myšlení každého zaměstnance. Stejně tak rozvíjíme specialisty v oblastí daní, účetnictví, risk managementu, controllingu ad.

 

Projektové řízení

Propojení soft a hard skills se nám osvědčilo i v této oblasti – jak si volit lidi do projektového týmu, jak s nimi komunikovat, jak jim dávat zpětnou vazbu atd., ale i jak rozfázovat projekt, jak vytvořit CAPEX, jak pracovat v agilním projektovém řízení – to všechno umíme propojit k vašemu užitku.

 

GDPR

Téma, kterým je nezbytné se zabývat. Jak ochrání firma data klientů, svá data, data zaměstnanců, obchodních partnerů?

Formou řešitelských workshopů vám pomůžeme zavést principy GDPR do procesů ve vaší firmě. Zároveň budete tento proces moci využít při zavedení budoucích legislativních nebo strategických změn.

 

IT témata

IT bezpečnost obecně, bezpečnost na sociálních sítích, využití sociálních sítí k marketingovým cílům, SEO a spousta dalších témat – umíme propojit odborníky z praxe s cíli, kterých chcete školeními nebo poradenstvím v tomto oboru dosáhnout.

 

Průmysl 4.0

Další z témat propojení soft a hard dovedností – jaké jsou nároky na osobní rozvoj a postoje lidí, kteří jsou de facto řízeni roboty vs. jak zavádět robotizaci do firem i s ohledem na lidi a jejich obavy ze ztráty zaměstnání.

 

3D tisk

Co pozitivního vám může přinést 3D tisk ve firmě? Ušetřím na součástkách? Modelech nebo prototypech? Ušetřím čas? Jak kalkulovat náklady a návratnost investice do 3D tisku? Jak otevřít svou mysl všem příležitostem a formám uplatnění, které tato technologie skýtá vaší firmě? Získáte odpovědi a hlavně si to zkusíte!

 

Logistika

Štíhlá řešení s VSM leaderem a praktiky z oboru.

 

Nákup

Tvorba nákupního požadavku, plánování a průběh procesu nákupu, výběr dodavatele, strategie nákupního vyjednávání, metody vyjednávání, roční hodnocení dodavatelů – to vše očima lektora s dlouholetou manažerskou praxí v nákupu.

Pojďme společně najít řešení,
abyste to dokázali

Economia, a.s.
Pernerova 47, 186 00, Praha 8
T: +420 606 093 850
E: training@economia.cz

Spojujeme svět eventů a médií