Komunikace

Komunikace

Asertivita

Většina lidí asertivitu podceňuje nebo ji pokládá za něco jiného. Dobře zvládnutá, nebo aspoň zvědomělá asertivita je přitom základ, pokud chcete pracovat na dalších pokročilejších komunikačních technikách.

 

Argumentace

Umění přesvědčit druhé a získat je na svou stranu.

Argumentace: tvrzení a jeho důvody podpořené důkazy.

Nečistá argumentace a jak ji účinně vyvracet.

Argumentace a logika ve vztahu k manipulaci.

Příprava argumentů na základě sebepoznání a poznání druhého.

 

Obrana proti manipulaci

Identifikujte přístup a techniky manipulátorů a zjistěte, jak na ně reagovat. Typologie manipulátorů, manipulace prostředím a časem. Zvládání emocí.

 

Zpětná vazba

Poskytování zpětné vazby v každodenní komunikaci. Konstruktivní zpětná vazba v soukromém i pracovním prostředí. Pravidla poskytování nehodnoticí zpětné vazby. Jak ji umět dávat a jak ji umět přijímat(!).

 

Jednání s interním klientem

Kdo je interní klient, jeho potřeby a očekávání. Komunikace v jednání s interním klientem jako ukazatel firemní kultury. Prevence vícepráce, nedostatečné efektivity, konfliktů a jejich řešení.

 

Multikulturní komunikace

Komunikace napříč odlišným kulturním prostředím. Jak vést účastníky interakce ke vzájemné toleranci a porozumění. Komunikace v interkulturním týmu.

 

Řešení konfliktů

Jaké jsou faktory vedoucí ke konfliktu? Náročné situace a jak je řešit. Zvládání krizových komunikačních situací. Sebeovládání a emoce v konfliktu. Konstruktivní řešení konfliktu, strategie win-win.

 

Týmová spolupráce

Komunikace a práce v týmu. Komunikace jako základ spolupráce a respektu. Partnerský přístup v komunikaci v týmu. Schopnosti předávat a sdílet informace. Synergie v praxi.

 

Komunikace na sociálních sítích

Jaká jsou specifika komunikace na sociálních sítích? Kdo je cílová skupina? Business networking na sociálních sítích. Seznamte se s nástroji měření úspěšnosti, cílů, výkonu.

Pojďme společně najít řešení,
abyste to dokázali

Economia, a.s.
Pernerova 47, 186 00, Praha 8
T: +420 606 093 850
E: training@economia.cz

Spojujeme svět eventů a médií