Media a marketing

Media a marketing

Interní a externí komunikace

Pečujte o své vztahy se zaměstnanci, aby lépe pochopili a přijali, kam vaše organizace směřuje, jaké jsou její cíle, čímž dosáhnete, že budou u vás spokojeni.

Vylepšete oslovení svých zákazníků, komunikaci vaší firmy na veřejnosti a v médiích.

 

PR

Budujte vztahy s veřejností a svým okolím. Budeme s vámi spolupracovat na vašem image, vztazích i komunikaci s cílovými skupinami.

 

Digitální marketing

Pro ty, kteří chtějí naplno k propagaci své organizace využít nových médií a forem interaktivní komunikace.

 

On-line marketing

Nastavte či zrevidujte aktivity pro podporu růstu tržeb na internetu.

 

Konzultační projekty

Uvedení nového produktu na trh; konzultace nad vašimi živými projekty apod.

 

Mediální trénink

Přicházíte do kontaktu s médii? Chystáte se vystoupit před kamerou? Tvoříte tiskové zprávy? Prezentujete se na sociálních sítích? Provedeme vás úskalími mediálního prostředí.

 

Social media marketing

Chcete podpořit svůj produkt nebo službu využitím sociálních médií? Pomůžeme vám nastartovat social media marketing či zefektivnit komunikaci v médiích.

 

Brand management

Jak na start značky či zlepšení jejího výkonu. Komplexní strategie značky. Vstupy na nové trhy. Průvodcem vám bude náš lektor, „milovník značek“.

 

Merchandising

Pomůžeme vám zajistit, aby se na vaší prodejní ploše nacházelo správné zboží na správném místě; ve správný čas a za správnou cenu.

Pojďme společně najít řešení,
abyste to dokázali

Economia, a.s.
Pernerova 47, 186 00, Praha 8
T: +420 606 093 850
E: training@economia.cz

Spojujeme svět eventů a médií