Osobní rozvoj

Osobní rozvoj

WLB

Harmonizace pracovních a osobních priorit. Jaká je souvislost mezi spokojeností a efektivitou? Analyzujte si vlastní stav. Jaké máte zaběhlé automatismy, kde je vaše životní rovnováha? Program s asistencí nutričního specialisty, který změří vaše reálné údaje a pomůže stanovit konkrétní opatření.

 

Sebepoznání

Identifikujte a rozvíjejte vlastní potenciál, odhalte své skryté zdroje. Otevřete prostor pro vlastní rozvoj.

 

Emoční inteligence (EQ)

Pochopení motivů a emocí u sebe i druhých. EQ ve vztahu k sociálním dovednostem.

 

Time management

Jak nakládat se svým časem efektivně. Nasazení, tempo a koncentrace v práci. Nalezněte efektivní nástroje pro sebeřízení v čase včetně flexibility ve vašem denním či strategickém plánování.

 

Priority management

Co určuje význam priorit, vědomých i nevědomých? Jak hospodaříte se svou energií, co vás v životě nabíjí a co vám naopak energii bere? Jaké jsou vaše osobní rezervy, deficit?

 

Stress management

Stres v životě každého, pojetí stresu. Analýza vlastní situace, ohrožení stresem a náročné životní situace. Principy duševní hygieny.

 

Syndrom vyhoření

Nastavte si praktické kroky k prevenci syndromu vyhoření. Relaxační metody, techniky a další návody a strategie na zvládání vnitřních tenzí a na práci s akutním i dlouhodobým stresem.

 

Out of the box

Využívejte svůj potenciál na maximum. Zkuste „myslet jinak“, inovativně, bez zavedených stigmat. Nalezněte zdroj své kreativity.

 

Sebemotivace

Individuální rovina každého jednotlivce, co se nám odehrává v mysli, když chceme uspět? Co od sebe mohu očekávat a jak najít a využít své vnitřní zdroje?

 

Kritické myšlení

Metody nezávislého myšlení (model E-U-R). Orientace ve světě dezinformací. Rozpoznání věrohodnosti informačních zdrojů, práce s otázkami.

 

Koučing

Individuální i skupinové koučovací setkání s certifikovaným koučem. Koučování jako přístup manažera – principy a proces koučingu, základní předpoklady a metody. V jakých situacích koučing využít? Umění práce s otázkami.

 

Mentoring

Nastavení mentorovacího procesu a hodnoticích kritérií. Jaké účinné techniky využívat při předávání znalostí a dovedností dalším pracovníkům? Cíle, motivy a důležité dovednosti mentora.

 

Krok z komfortní zóny

Práce se strachem jako rozvojový potenciál. Jak poznat svou nekomfortní zónu? Zjistěte, jak překonávat vlastní strach a proměnit ho v užitečnou energii. Vlastní plán kroků do neznáma.

Pojďme společně najít řešení,
abyste to dokázali

Economia, a.s.
Pernerova 47, 186 00, Praha 8
T: +420 606 093 850
E: training@economia.cz

Spojujeme svět eventů a médií