Řízení firmy

Řízení firmy

Strategické řízení

Definujte dlouhodobé cíle a cestu k jejich dosažení s manažery a lídry, jejichž výsledky a pověst je činí k tomu kompetentními.

Tréninky a konzultační projekty s konzultanty z praxe, kteří i nadále řídí úspěšně svůj business.

 

Lean procesy

Zmapujte hodnotové toky a zeštíhlete s námi procesy na základě aplikace tzv. „štíhlých“ principů.

Spolu vytvoříme podmínky pro užitečné návyky vlastníků procesu, které vedou k permanentnímu procesnímu zlepšování klíčových procesů.

 

Systémy řízení výkonu

Někdo má performance management system v krvi – jsme šťastni, že ten někdo je náš klíčový lektor. Program kombinuje nezbytné teoretické principy s přípravou praktického nastavení systému v konkrétním týmu či firmě. Máme zkušenosti se zaváděním jak od vrcholového managementu postupně směrem dolů, tak od liniového i top managementu současně.

 

Change management

  1. Iniciace změn
  2. Implementace změn

Formou řešitelských workshopů vás naučíme, jak si umět nastavit management procesů, se kterým budete přistupovat ke každé změně. Nevedeme vás k novým věcem, ale k těm důležitým.

 

Reporting: Jak prodat výsledky centrále

Jak zajistit, aby business zůstal v ČR, kapacity a zdroje se nepřesunuly do jiné země nebo jiné divize. Jak prodat své výsledky a přesvědčit, že jsem správný člověk na svém místě. Jak vybojovat oprávněné ohodnocení výkonu.

Mentální i dovednostní trénink.

 

Krizový management

Jak předcházet krizovým situacím ve vaší firmě a jak je řešit.

Jak realizovat složité projekty, kterými firma reaguje na krizovou situaci.

Jak řešit nenadálý odchod klíčového člověka a s tím spojenou destabilizaci výkonu a motivace.

Pojďme společně najít řešení,
abyste to dokázali

Economia, a.s.
Pernerova 47, 186 00, Praha 8
T: +420 606 093 850
E: training@economia.cz

Spojujeme svět eventů a médií