Rozvoj obchodu

Rozvoj obchodu

Sken prodejní organizace

Analýza a porozumění: zákazníkovi, konkurenční situaci, dodávaným řešením, potřebám a příležitostem, silným a slabým stránkám obchodního týmu. Vám na míru!

 

Key account management

KAM model. Určení vize, cílů a strategie pro klíčového zákazníka. Řízení vztahů s klientem. Jednání a vyjednávání s klíčovým zákazníkem: to vše a mnohem víc v podání špičkových obchodních manažerů.

 

Obchodní dovednosti – excelence prodejního procesu

Sebeřízení obchodníka.

Cyklus prodeje, práce s kontakty, navolání schůzek, příprava na jednání, techniky prodejního rozhovoru, uzavření.

Profilace a výběr lektora dle předmětu obchodu. Specializace na retail, pharma, telco, bankovnictví, pojišťovnictví, technologicky složité obory.

3 úrovně pokročilosti.

 

Customer care service

Cílem výcvikového programu je prohloubit profesionální komunikační dovednosti účastníků se zvláštním důrazem na bezkonfliktní komunikaci a proaktivní řešení každodenních situací.

 

Cross-selling

Naučte se prodeji souvisejícího sortimentu s nadhledem a lehkostí.

 

Upselling

Sledujte nákupní signály a nabídněte dražší produkt. Využijte prodejní potenciál bez neopodstatněných předpokladů.

 

Doplňkový prodej

Co uděláte pro zlepšení čísel v doplňkovém prodeji? Nabídněte a prosaďte službu k hlavnímu výrobku.

 

Stínování v terénu

2- nebo 3way návštěvy

Stínování úvodního kontraktu, plánování (briefing) před každou návštěvou, analýza (debriefing) ex post a uzavření dne. Zpětná vazba a koučovací intervence. Základem je kontinuita a důsledné sledování/měření rozvoje dané kompetence v průběhu spolupráce.

 

Sales management academy

Sales manager a jeho klíčové kompetence. Umění čtení dat. CES. Prioritizace obchodních cílů. Interní vyjednávání. Strategické externí vyjednávání.

Komplexní program na míru pro vaše obchodní oddělení.

 

Business networking na sociálních sítích: Zaměřeno na obchodníky

Které platformy jsou pro vás vhodné? Jak aktivně využívat vaši síť?

Trénink je průběžně aktualizován, aby odpovídal aktuálním komunikačním trendům.

Pojďme společně najít řešení,
abyste to dokázali

Economia, a.s.
Pernerova 47, 186 00, Praha 8
T: +420 606 093 850
E: training@economia.cz

Spojujeme svět eventů a médií